Algemene voorwaarden

Artikel 0: Aansprakelijkheid

Door het openen, gebruiken of kopen van goederen op TheCookStays.com bevestigt u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u voldoet aan de lokale regelgeving betreffende alcoholische dranken in uw thuisland. The Cook Stays - TasteTank BVBA is niet aansprakelijk voor eventuele niet-naleving van deze regelgeving door gebruikers.

Artikel 1: e-commerce

Online kopers hebben het recht om binnen 3 dagen na de levering van het product aan The Cook Stays - TasteTank BVBA te melden dat zij de aankoop willen herroepen. Dit geldt op voorwaarde dat de goederen in hun originele staat en op kosten van de koper naar het opgegeven adres worden teruggestuurd.

Artikel 2: Algemene Bepalingen

TheCookStays.com - TasteTank BVBA biedt wijnen en culinaire producten aan via e-commerce. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle via deze platforms gedane aankopen. Klanten accepteren dat deze Voorwaarden voorrang hebben op eventuele andere (aankoop)voorwaarden.

Artikel 3: Prijs

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere toepasselijke belastingen. Eventuele extra kosten voor transport, boeking of administratie worden apart vermeld. De vermelde prijs geldt alleen voor de artikelen zoals letterlijk omschreven; de bijbehorende foto's zijn louter ter illustratie.

Artikel 4: Online Aankopen

Klanten kunnen artikelen zowel online als in de fysieke winkel kopen. De aankoop is definitief zodra de klant een bevestigingsmail ontvangt en de betaling bij TasteTank BVBA is binnengekomen. Specificaties betreffende levering, betalingsmethoden en bestelvoorwaarden worden vermeld.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van TasteTank BVBA tot volledige betaling, maar het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het moment van levering.

Artikel 6: Sancties bij Niet-betaling

Bij niet-betaling of te late betaling kan TasteTank BVBA rente en een forfaitaire schadevergoeding in rekening brengen, zoals omschreven in deze voorwaarden.

Artikel 7: Klachten

Elk zichtbaar probleem met of kwalitatief tekort van een artikel, of andere tekortkomingen bij de levering, moeten binnen 24 uur na ontvangst gemeld worden.

Artikel 8: Garantie

A. De consumentenrechten worden beschermd onder relevante consumentenbeschermingswetten. B. Om aanspraak te maken op garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Defecten moeten binnen een vastgestelde termijn worden gemeld.

Artikel 9: Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht om hun online aankoop binnen 14 dagen na levering te herroepen, onder bepaalde voorwaarden.

Artikel 10: Privacy

Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt voor specifieke doeleinden. Details over datagebruik, rechten en het cookiebeleid worden verstrekt.

Artikel 11: Nadelige Geldigheid - Niet-Afstand

Ongeldigheid van een deel van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige delen niet aan. Het niet uitoefenen van een recht door TasteTank BVBA betekent geen afstand van dat recht.

Artikel 12: Bewijs

Elektronische communicatie wordt aanvaard als bewijsmiddel.

Artikel 13: Toepasselijk recht - Jurisdictie

Het Belgische recht is van toepassing. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Artikel 14: Wijzigingen van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn bindend bij aankoop.

 

ti4x7j70oafr70ch7182kbs1jya3h1
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »